Lean & Resultaatgericht

Elume is opgericht door Eric Lugtmeijer en Jaap Storteboom. Zij hebben hun expertise onlangs gebundeld in dit bureau. Elume is gespecialiseerd in strategieontwikkeling en probleemoplossing vanuit lean perspectief. Lean is een veel gebruikte methode in het bedrijfsleven om waarde toe te voegen aan het bedrijfsproces. Hierdoor wordt de efficiency vergroot en nemen gelijktijdig klant- en medewerkerstevredenheid toe. Elume vertaalt deze aanpak naar beleidsmakers en strategen in de publieke sector. Gerichter werken, slimmer samenwerken en beter organiseren staan centraal. Kijk hier voor een aantal van onze recente projecten.

Waarde toevoegen

Waarde toevoegen is wat ons drijft. Wat is mooier dan het moment dat je kunt zeggen dat  een organisatie, de mensen  die er in werken of de klanten van een organisatie een stap zijn opgeschoten? Dat het vanaf dat moment beter werkt of dat het maatschappelijk nut beter tot zijn recht komt. Aan dat resultaat werken we graag. Je kunt er ons bij wijze van spreken altijd voor wakker maken. Wij gaan voor oplossingen. We werken vanuit de overtuiging dat de dingen voortdurend beter kunnen en zoeken de win-win situaties. We vinden het leuk om naar organisaties te kijken en te observeren wat er eigenlijk gebeurt. We zijn creatief in onze oplossingen, deze hebben veelal een laag ‘luchtfietserij’ gehalte. Snel, simpel, uitvoerbaarheid met resultaat; daar gaan we voor. Lees meer over de methoden die we gebruiken.